Arabian Horse Global


Polityka prywatności


Korzystając z usług WEBMAXX.PL (https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl) akceptujesz poniższą Politykę Prywatności.

Administratorem strony i Twoich danych osobowych jest WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI ul. Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warszawa (webmaxx@webmaxx.pl).

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia ,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu and przenoszenia danych osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego oraz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

1. Definicje

 1. Administrator – Tomasz Skierski, prowadzący działalność gospodarczą "WEBMAXX.PL TOMASZ SKIERSKI" ul. Wenantego Burdzińskiego 9 lok. 8, 03-480 Warszawa
 2. Strona – strona internetowa https://arabhorsepromotion.com, https://webmaxx.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie np.: formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach zamówienia przetwarzane są w celu realizacji umowy, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot na terenie USA. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora, 31-831 Kraków, ul. Cienista 59/18, NIP: 678-190-45-14 - w celu rejestracji domen i pakietów hostingowych,
  - P.H.U. JOVIX, ul. Jagiellońska 60, 03-307 Warszawa - w celu korzystania z usług księgowych,
  - Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 521-370-44-20 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego generowane są faktury,
  - Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do rozsyłania newslettera,
  - TK Horse Center Urszula Łęczycka NIP: 5213130551 (jeśli zakres usługi będzie tego wymagał)

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

4. Pozostałe

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  - Google Analitycs
  - Logi serwera